Naziv kompanije:
Autokuća Tasić d.o.o.
ogranak Subotica
Sedište kompanije:
Franje Kluza 42
24000 Subotica
Pravna forma:
Telefon:
+381 24 415 05 00
Fax:
+381 24 415 05 05
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
20351918
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: