Naziv kompanije:
Autokuća Tasić d.o.o.
ogranak Jagodina
Sedište kompanije:
Slovenski put 25
35000 Jagodina
Pravna forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
20351918
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: